• NOTA PRAWNA
Niniejsza strona internetowa ma charakter portfolio i służy do prezentacji fotografii będących własnością Dominiki i Jakuba Zarembskich.

Wszelkie prawa do fotografii i tekstów umieszczonych w którymkolwiek miejscu tej strony internetowej są zastrzeżone. Właścicielami autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich fotografii są Dominika i Jakub Zarembscy.

Zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnianie fotografii bez zgody Dominiki i Jakuba Zarembskich. Wszelkie przypadki komercyjnego wykorzystania materiałów tu zawartych przez osoby do tego nieuprawnione, będą skutkowały przekazaniem sprawy na drogę sądową i dochodzeniem należnego wynagrodzenia.

Informujemy iż komercyjne wykorzystanie zdjęć oraz tekstów będących własnością Dominiki i Jakuba Zarembskich jest płatne. Koszt jednokrotnego wykorzystania jednej kopii zdjęcia bądź jednego akapitu tekstu na stronie internetowej (w szczególności na stronie reklamującej usługi foto, video, weddingplanerskie, etc.) to 1000 złotych brutto. W celu uzyskania oferty komercyjnego wykorzystania zdjęć na innych polach eksploatacji (prasa, telewizja, materiały drukowane) proszę o kontakt.